در بازی دکمه ~ را زده و seta thereisacow 1337 را تایپ کرده و Enter را بزنید سپس spdevmap bog_a را تایپ کرده و دوباره Enter را بزنید و کد های زیر را وارد کنید:


عملکرد ------- کد

cg_drawgun - Drop your gun
cg_fov - Zoom with any gun
cg_LaserForceOn 1 - Laser site with any gun
demigod - God Mode with shaking screen
give (item) - Acquire any item
give all - Get any weapon
give ammo - Full ammo
god - God Mode (without screen shaking
jump_height # - Adjust gravity (39 is default
noclip - No Clipping
notarget - Dumb AI
r_fullbright - Brighter features
timescale # - Adjust the time 1.00 is default
ufo - No Clipping II

توجه : در صورتی که با زدن کلید ~ صفحه ای باز نمیشود به قسمت Options رفته و Console بازی را Enable کنید ...